Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Lê Hữu Mục, Gs.

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Việt Điện U Linh Tập

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP

 
(tranh bìa: Cát Đơn Sa) 

MỤC LỤC  

Dẫn Nhập  

LỊCH ĐẠI ĐẾ VƯƠNG

 Hai Bà Trưng

Bố Cái Đại Vương

Lý Nam Đế

Mỵ Ê

LỊCH ĐẠI PHỤ THẦN

Cao Lỗ

Lê Phụng HIểu

Lý Ông Trọng

Lý Thường Kiệt

Mục Thận

Phạm Cự Lượng

Tô Lịch

HẠO KHÍ ANH LINH 

Thần Trống Đồng (Đồng Cổ)

Phù Đổng Thiên Vương

Tản Viên Sơn Thánh

 

TỤC BỔ  

TRÙNG BỔ: Anh Liệt Chính Khí  

PHỤ LỤC  

 
MỤC LỤC CHI TIẾT

 

LỊCH ĐẠI ĐẾ VƯƠNG  

(Bản cũ vua và hậu phi đều ở thành Long Biên)  

Gia Ưng Thiện Cảm Linh Vũ Đại Vương  

Bố Cái Chương Tín Đại Vương  

Triệu Việt Vương, Lý Nam Đế  

Xã Đàn Đế Quân  

Chế Thắng Nhị Trưng Phu Nhân  

Hiệp Chính Trinh Liệt Phu Nhân  

LỊCH ĐẠI PHỤ THẦN  

Uy Minh Hiển Trung Đại Vương  

Hiệu Uý Uy Mãnh Đại Vương  

Thái Uý Trung Phụ Công  

Quốc Đô Thành Hoàng Đại Vương  

Hồng Thánh Tá Trị Đại Vương  

Đô Thống Khuông Quốc Đại Vương  

Thái Uý Tuệ Trung Công  

Khước Địch, Uy Địch Nhị Đại Vương  

Chứng An Hựu Quốc Vương  

Hồi Thiên Trung Liệt Vương  

Quả Nghị Cương Chánh Vương

 

HẠO KHÍ ANH LINH   

Ưng Thiên Hóa Dục Nguyên Quân  

Minh Chủ Chiêu Cảm Đại Vương  

Quảng Lợi Thánh Hựu Đại Vương  

Khai Nguyên Uy Hiển Đại Vương  

Xung Thiên Uy Tín Đại Vương  

Hựu Thánh Hiển Ưng Đại Vương  

Khai Thiên Trấn Quốc Đại Vương  

Trung Dực Uy Hiển Vương  

Thiện Hộ Quốc Công  

Lợi Thiên Linh Thông Vương

 

TỤC BỔ  

Sóc Thiên Vương  

Thanh Sơn Đại Vương

 

RÙNG BỔ: Anh Liệt Chính Khí  

Đoàn Tướng Quân  

Miếu Thanh Cẩm

 

PHỤ LỤC  

Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương  

Từ Đạo Hạnh Đại Thánh Sự Tích Thực Lục  

Linh Chương Linh Ưng Đại Vương. Tự Nhiên Phương Dung Công Chúa.

Tác giả Lê Hữu Mục, Gs.

   dunglac@gmail.com