Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Mặc Giao
macgiao@shaw.ca

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Một Cách Nhìn Khác về Văn Hóa Việt Nam.

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM.

"Một cuốn sách giá trị và đặc sắc về văn hóa Việt Nam, gồm 6 phần. Sau 2 phần nhìn chung những ý niệm căn bản về văn hóa và nguồn gốc, tác giả trình bày "cái nhìn khác" về văn hóa như một giòng chảy qua tiến trình hình thành và phát triển, đặc biệt giòng chảy qua ngôn từ của văn học dân gian và cách sống, khung cảnh sống làm cho con người hạnh phúc chứ không phải thứ văn hóa vụ hình thức..." MLDungLac

 

MỤC LỤC

● Lời Mở Đầu

● Phần 1: Định Nghĩa Văn Hóa, Văn Minh, Văn Hiến.

● Phần 2: Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam.

● Phần 3: Sự Thành Hình

                và Tiến Triển của Văn Hóa Việt.

● Phần 4: Văn Hóa Thể Hiện Qua Tiếng Nói.

● Phần 5: Tìm Văn Hóa Việt Trong Tục Ngữ, Ca Dao.

● Phần 6: Tổng Kết: Nhìn Ra Những Nét Chính Của Văn Hóa Việt Nam. 
--------------------------------------------------------------------------------

 MỤC LỤC CHI TIẾT 

PHẦN I

 ĐỊNH NGHIÃ VĂN HÓA, VĂN MINH, VĂN HIẾN 

PHẦN II

 NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM

      A – Huyền sử và lịch sử

      B – Thuyết hậu duệ người Trung Hoa

      C – Thuyết Bách Việt

             1/ Bách Việt theo các học giả Pháp

             2/ Bách Việt theo Thái Văn Kiểm

             3/ Bách Việt theo Đào Duy Anh

             4/ Bách Việt theo Kim Định

      D – Thuyết gốc Mường từ Thanh Hóa đi lên

      E – Thuyết thuộc giống Indonesian

             1/ Theo Nguyễn Khắc Ngữ

             2/ Theo Bình Nguyên Lộc

      F – Thuyết người Hòa Bình

 

Kết luận về nguồn gốc dân tộc Việt Nam

 

PHẦN III

SỰ THÀNH HÌNH VÀ TIẾN TRIỂN CỦA VĂN HÓA VIỆT

      A – Văn hóa Hòa Bình

      B – Văn hóa Bắc Sơn

      C – Văn hóa Đông Sơn

 

NGỌN NGUỒN VÀ GIÒNG CHẢY CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM

             1/ Giai đoạn văn hóa thuần Việt

             2/ Giai đoạn Hán hóa

             3/ Giai đoạn tự chủ

                 a-Văn hóa ảnh hưởng Phật Giáo

                 b-Văn hóa ảnh hưởng Tống Nho

                 c-Công trạng của các triều Lê, Nguyễn

                 d-Văn hóa ảnh hưởng Chiêm Thành và Chân Lạp

             4/ Giai đoạn ảnh hưởng Tây phương

             5/ Giai đoạn Quốc, Cộng

                 a-Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

                 b-Thời kỳ phân chia Nam Bắc (1954-1975)

                 c-Thời kỳ sau 1975

CHIẾN TRANH VÀ CÁCH MẠNG ĐÃ GÂY NHỮNG HẬU QỦA GÌ CHO VĂN HÓA VIỆT NAM?

      1/ Thay đổi văn hóa tại miền Bắc

           a – Xáo trộn xã hội

           b – Thay đổi phong tục và lối sống

           c – Thay đổi tiếng nói

       2/ Những thay đổi tại miền Nam

           a – Thay đổi tích cực

           b – Thay đổi tiêu cực

   

DI SẢN MÁC XÍT TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

 

PHẦN IV

VĂN HÓA THỂ HIỆN QUA TIẾNG NÓI

 

PHẦN V

TÌM VĂN HÓA VIỆT TRONG TỤC NGỮ, CA DAO

      A – Những tin tưởng siêu hình

             1/ Tin Trời

             2/ Đa thần, bái vật

      B – Tôn giáo

             1/ Đạo Tổ Tiên

             2/ Đạo Phật

             3/ Đạo Khổng

             4/ Đạo Lão

      C – Gia đình

      D – Vợ chồng

      E – Làng xã

      F – Quốc gia

      G – Những đặc tính của người Việt Nam

             1/ Nặng tình cảm

             2/ Đa tình tế nhị

             3/ Hài hước

             4/ Thực dụng

 

PHẦN VI

TỔNG KẾT : NHÌN RA NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM

Tác giả Mặc Giao

   dunglac@gmail.com