Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Hùng Tôn, Lm

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Sức mạnh của tư tưởng tích cực và tinh thần lạc quan

Holistic Approach in the Life of a Total Person.

Quan Niệm Tổng Hợp Trong Đời Sống Con Người Toàn Bộ

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
QUAN NIỆM TỔNG HỢP TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI TOÀN BỘ   Attach file

nội dung

lời dẫn-nhập                                                        3

nội-dung                                                             6

 

chương 1          đặt vấn-đề                                    8

1. sắp loại các tôn-giáo (9)         

2. phiếm-thần, đa-thần, vô-thần (10)  

3. lưỡng/nhị/song-thần (11)  

4. độc/nhất-thần (12)

**  suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (14)

 

chương 2          quan-niệm tổng-hợp toàn-bộ             15

1. nhận-định tổng-quan (16)      2. thể xác (17)           

3. tâm-trí (20)        4. linh-hồn (25)

**  suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (30)

 

chương 3          vài nguyên-lý tổng-quát                    32

1. dẫn vào nguyên-lý tổng-quát   (33)  

2. nguyên-lý 1 (34)        

3. nguyên-lý 2    (36)         

4. nguyên-lý 3    (40)         

**  suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (41)

 

chương 4          áp-dụng trong tôn-giáo                       42

1. mục-đích của tôn-giáo (43)        

2. thế nào mới là tội? (44) 

3. thần-quyền & thế-quyền (46)   

4. cuộc sống hằng ngày (48)    

5. niềm tin hoặc tín-điều, đạo tại tâm (48)  

6. tinh-thần đạo-hạnh và lòng mộ-đạo (49)    

7. đạo theo (50)  

8. đạo vỏ (51)

9. khẩu-tụng tâm-suy (53)  

10. đạo buồn, đạo chán (53)

** suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (57)

 

chương 5          áp-dụng trong tình yêu                       58

1. thế nào là tình yêu     (59)        

2. đặt vấn-đề qua lời giới-thiệu    (60)         

3. trường-hợp nên để-ý: thủ-dâm      (62)    

4. diễn-tiến lịch-sử    (63)            

5. vài nhận-định     (64)      

6. vài đề-nghị giải-đáp    (66)             

** suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (72)

 

chương 6        áp-dụng trong học-vấn & giáo-dục           73

1. nhận xét tổng-quan (74)    

2. tổ-chức học-đường Mỹ & Việt (75)        

3. thần-quyền & thế-quyền (77)   

4. trường công và trường tư (79)     

5. khó khăn trở ngại (80)      

6. điểm tế-nhị thần-học (82)            

7. quân-bình trong giáo-dục học-vấn (83)      

8. giáo-dục căn-bản (84)         

9. đặt lại vấn-đề (84)         

** suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (86)

 

chương 7          dấu chứng trưởng-thành                      87

1. đặt vấn-đề (88)                 

2. tiêu-chuẩn tổng-quát (89)      

3. khi thể xác tác-động (90)       

4. khi tâm-trí hành-sử (90) 

5. khi linh-hồn quyết-định (91)         

6. kết-luận thực-tế (92)

** suy-nghĩ & thảo-luận & thực-tập (94)

 

phụ-lục A          những giai-đoạn phát-triển                   95

1. khái-niệm tổng-quát  (96)    

2. ấu-niên (98)  

3. thiếu-niên (100)  

4. vị-thành-niên (101)   

5. thanh-niên (103)   

6. thành-niên (105)   

7. trung-niên (106)   

8. tráng-niên (107)    

9. cao-niên (108)  

10. quan-niệm của Stephen R. Covey (109)

 

phụ-lục B           tại sao con cái khác tính nhau?              111

1. nhận-định tổng-quan (112)   

2. con thứ I (114)    

3. con thứ  II (115)   

4. con thứ III (115)   

5. con út (116)   

6. con một (116)   

7. gia-đình đông con (117)   

8. áp-dụng thực-tế (118)

 

phụ-lục C         nhu-cầu           * quyết-định    * tâm-tình    119

1. thứ-tự ưu-tiên các nhu-cầu  (120)      

2. những bước giúp quyết-định  (121)         

3. biểu-lộ tâm-tình con người  (122)

 

lời kết tạm                                                                      128

tủ sách Xuân-Tâm                                                            129

 

 

lời dẫn nhập

            “Con người, ôi thật là bí-ẩn!” (L’homme, cet inconnu): đó là nhan-đề một cuốn sách thời-danh của bác-sĩ Alexis Carrel (1873-1944) nguời Pháp, giải-thưởng Nobel văn-chương 1912. Không cần phải có tầm-kích bác-sĩ Alexis Carrel, chúng ta cũng có thể nhận-định một sự thực này là con người thật khó hiểu đến độ bí-ẩn từ thể-lý thân xác đến tâm-thức trí-tuệ và linh-hồn siêu-thể. Từ khi loài người xuất-hiện trên mặt đất này, cũng như từ khi một em bé mở mắt chào đời, con người luôn đi tìm kiếm, học hỏi về mình, về người, về thế-thái nhân-tâm, về vũ-trụ vạn vật, về thần thánh linh-thiêng. Thế-hệ này truyền lại hiểu biết khám phá cho thế-hệ sau, và chẳng bao giờ con người được thỏa-mãn hoàn toàn.

            Do đó những điều chúng tôi sẽ viết cũng chỉ là những lượm lặt đó đây do cá-nhân chúng tôi thu góp lại. Chúng tôi không muốn nặng về phần truy-nguyên nguồn gốc ai viết, viết khi nào, viết ở đâu. (Xin dành để công việc đó cho các bậc thức-giả bốn phương cũng như các nhà nghiên-cứu uyên bác). Chúng tôi chỉ trưng-dẫn như những tư-tưởng hay, những ý nghĩ đẹp, những kinh-nghiệm quý giá, với hy-vọng chúng ta học hỏi nơi người khác vì người đó đáng là thầy ta, là bạn cùng đi trên đường với ta, để giúp ta cùng đi trên đường làm người, cùng sống thân-phận con người, nhưng sống vui và sống mạnh, theo lời Khổng-tử viết: “tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên” (nếu có ba người cùng đi với nhau, thế nào cũng có người đáng là thầy ta).

            Tôi là một linh-mục công-giáo Việt-nam: từ thuở nhỏ có hấp-thụ ít nhiều đạo-lý Khổng-Mạnh tuy không được bao nhiêu, lớn lên sống theo niềm tin công-giáo, rồi có cơ-hội nghiên-cứu thêm ít nhiều về tâm-lý. Có những vấn-đề của đạo-giáo, có những thắc mắc của tuổi trẻ, có những ưu-tư băn-khoăn của cuộc đời mà tôi không tìm được lời giải-đáp thỏa-đáng. Những thắc mắc, ưu-tư và vấn-đề dó đã bắt tôi suy-nghĩ và tạo nên cơ-hội đưa đến đề-nghị quan-niệm tổng-hợp này.

            Tôi đã trình bày quan-niệm tổng-hợp toàn bộ này cho nhiều nhóm hội-thảo, trẻ cũng như già, Việt cũng như Mỹ, tu-sĩ cũng như ‘bố đời’, và được nhiều người khuyến-khích viết nên tập sách nhỏ mọn này. Giờ đây, xin cống-hiến những nhận-định sơ-khởi này và xin được trao vào tay quý vị và quý bạn.    

            Mong quý vị quý bạn góp ý xây-dựng để quan-niệm của chúng tôi bớt thiên-kiến lệch lạc, bớt chủ-quan méo mó. Thành-thực cảm-tạ. 

Vancouver, Washington ngày 22 tháng 12 năm 1997

Linh-mục Anthony Vũ hùng Tôn

Hà-Hoàng-Tâm

Tác giả Vũ Hùng Tôn, Lm

   dunglac@gmail.com