Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Theo Chủ Đề
  Văn Hóa Biên Khảo
  Văn Học Nghệ Thuật
  Tâm Linh Tôn Giáo
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
DỊCH THUẬT VÀ LÝ LUẬN DỊCH THUẬT

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Lời giới thiệu

Chương 1: Dấu Chúa trong văn học Việt-Nam cận đại, hiện đại
Chương 2:
I/ Chung quanh vụ lời qua tiếng lại về dịch kinh ở Sài Gòn, cảm tưởng về cuốn Kinh Thánh TP HCM
II/ Lý luận về dịch thuật

Chương 3: Tiếng Việt trong lời kinh
I/ Tính truyền thống và tính thống nhứt
II/ Ngôn ngữ cung đình
III/ Mấy đặc điểm của lời kinh

Phụ lục I: Quá khứ dịch Kinh Thánh và Kinh Lạy Cha ở Việt-Nam
Phụ lục II: Thanh Lãng tự kiểm thảo xx
Phụ lục III: Góp ý với GS Nguyễn Tài Cẩn về hai chữ "sinh thì"
Phụ lục IV: Góp ý của Nam Dao, tác giả truyện dài "Gió Lửa"
Phụ lục V: Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Cầu Hồn
Phụ lục VI: Đọc kinh và xem lễ, đề nghị của linh mục Đan Minh Trần Minh Công
Phụ lục VII: Tại sao giáo dân Việt-Nam vẫn còn sốt sắng giữ đạo
Phụ lục VIII: Lắng nghe giáo dân nói về kinh hạt họ đọc
Phụ lục IX: Giáo sĩ Đắc Lộ học tiếng Việt với một cậu bé Quảng Nam
Phụ lục X: Cuộc tranh luận về Công Thức Rửa Tội - 1645
Phụ lục XI: Công nghị tại Bắc Kỳ năm 1670

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi đi vào đề tài này như thể một người phiêu lưu, đi đến đâu biết được gì thì nói nấy, vì đây là một vấn đề mới đối với tôi. Tôi đã viết lại lần thứ hai mấy chương tập đầu này, mà vẫn còn nhắc lại những điều đã nói. Đó là một khuyết điểm về bố cục, lập luận thiếu chặt chẽ. Xin bạn đọc coi đây là một bản sơ thảo, chỉ chụp photocopie, và mời gọi bạn đọc góp ý kiến. Sau một thời gian, dựa vào những nhận xét, phê bình, tôi sẽ viết lại. Một khuyết điểm thứ hai là tôi chưa thực hiện được lý tưởng dịch mà như thể không phải dịch những câu trích dẫn của các tác giả Tây phương, làm sao cho người đọc Việt-Nam, không biết tác giả, đường lối tư tưởng của tác giả, có thể hiểu được trung thực và dễ dàng. Xin thú nhận đòi hỏi thật không dễ dàng chút nào. Bạn đọc ở ngoài muốn góp ý, xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Văn Trung
1956, Emile Legrand
Montréal, Québec H1N 3H5

ĐT (514) 988 1135
Điện thư: <
vantrungnguyen@hotmail.com>

Ở trong nước xin gửi:

Trần Duy Nhiên
491/31, Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thư: <
duynhien@hcm.vnn.vn>

Nhiều bạn có lòng giúp tôi đánh máy, nhưng vì không phải người Công giáo và có người Nam, kẻ Bắc, nên gặp khó khăn trong việc đánh máy và thống nhất chính tả. Xin bạn đọc thông cảm và xin chân thành cảm tạ những bạn đã giúp tôi thực hiện bản đánh máy và chụp photocopie tập I này.

Nguyễn Văn Trung
Tháng Giêng 2002Tác giả Nguyễn Văn Trung
   dunglac@gmail.com