Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Theo Chủ Đề
  Văn Hóa Biên Khảo
  Văn Học Nghệ Thuật
  Tâm Linh Tôn Giáo
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
ĐỨC TIN TRONG ĐỜI

LỜI NÓI ĐẦU

 

Đây không phải là một cuốn sách bàn về đức tin với phần đoạn chương tiết, như nhiều sách uyên bác của các nhà thần học đã xuất bản, mà chỉ là những bài viết bình thường do hoàn cảnh sống từ mấy chục năm qua xui khiến.

Những bài này được viết ra theo cảm nghiệm riêng, nhằm nói lên sự cần thiết của đức tin trong đời. Mong rằng sự cần thiết ấy sẽ giúp ích cho người tin, để vun trồng và giáo dục đức tin của mình cho thật vững vàng và lớn mạnh. Sự vững mạnh của đức tin sẽ là một bảo đảm cho người tin có được niềm vui và sự bình an trong tâm hồn, dù gặp phải gian nan vất vả hay những hoàn cảnh nghiệt ngã.

Thánh Phao-lô nói : "Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa." (Gl 2, 20) Thánh nhân đã sống và đã tin. Cuộc đời của ngài là một bằng chứng sống động về giá trị và sức mạnh của lòng tin.

Nhưng tin không dễ. Đó là một ơn huệ lớn lao Chúa ban cho mỗi người. Có đức tin và một đức tin vững mạnh thật là một điều hạnh phúc. Các Tông đồ xưa kia ở bên Chúa, ở với Chúa mà vẫn yếu kém lòng tin thì phương chi là chúng ta bây giờ. Điều ấy muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải năng cầu xin và đề ý đến việc săn sóc đức tin của mình bằng việc cầu nguyện, gặp gỡ, tiếp xúc với Thiên Chúa trong nội cung lòng ta và bằng việc lắng nghe, tiếp thu lời Người, vì :

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước,

là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi."

(Tv 118,105)Tác giả Đỗ Xuân Quế, Lm.
   dunglac@gmail.com