Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Theo Chủ Đề
  Văn Hóa Biên Khảo
  Văn Học Nghệ Thuật
  Tâm Linh Tôn Giáo
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
THÁNH THẦN, HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI

Hồng Y L. J. Suenens

THÁNH THẦN,

HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG

CỦA GIÁO HỘI

Quyển III 

 

Éditions de l’Association FIAT

Định Hướng Tùng Thư

2005

Khi Hồng Y Suenens viết cuốn Une nouvelle Pentecôte? (Một Lễ Hiện Xuống mới? ), thì dấu chấm hỏi đằng cuối tựa đề này muốn nhắc rằng Phong Trào Canh Tân trong Chúa Thánh Thần không phải là một phong trào nào đó bất kỳ trong Giáo Hội, nhưng đây là Giáo Hội đang chuyển mình.

Như thế thì hy vọng mà Phong Trào Canh Tân đem lại cho Giáo hội là gì, khi Giáo Hội trong toàn bộ vốn là đoàn sủng? Cái gì đang kềm hãm đà tiến của phong trào này? Chúng ta sẽ tìm được các giải đáp cho những câu hỏi ấy trong tác phẩm L’Esprit-Saint, souffle vital de L’Église (Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo Hội).

Léon Joseph Suenens (sinh ngày 16-7-1904, qua đời ngày 6-5-1996) chịu chức linh mục năm 1927. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Malines-Bruxelles năm 1961, được phong Hồng Y năm 1962, ngài lại được Đức Gioan XXIII giao trách nhiệm chuẩn bị Công Đồng Vatican II, và được Đức Phaolô VI giao trách nhiệm điều hành Công Đồng. Ngoài ra, Đức Phaolô VI và Đức Gioan-Phaolô II còn ủy thác cho ngài trách nhiệm đồng hành với Phong trào Canh tân Đoàn sủng.

Hồng Y Suenens được Giải thưởng Prix Templeton For Progress of Religion và Giải thưởng Grand Prix de la Francophonie do Hàn Lâm Viện Pháp trao tặng cho toàn bộ các tác phẩm của ngài.

 

 

 

+ Hồng-Y L. J. Suenens

(16 tháng bảy 1904 – 06 tháng 05 năm 1996)

 

 

 

THÁNH THẦN,

HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG

CỦA GIÁO HỘI 

 

Quyển ba

 

Các Tài Liệu ở Malines

 

Số 3: Canh tân trong Thánh Thần và phục vụ con người, viết chung với Dom Helder Câmara (1979) 

 

Lời nhà xuất bản FIAT

 

Tái bản Các Tài Liệu ở Malines lần này lấy lại các bản văn đã được xuất bản bằng tiếng Pháp trong các thập niên 70 và 80, và đã được chính hồng y Suenens xem lại.

Tài liệu ở Malines số 3 Canh tân trong Thánh Thần và phục vụ con người do cơ sở Lumen Vitae xuất bản lần đầu ở Bruxelles năm 1979.

Lời tựa của hồng y Danneels viết cho cả ba quyển của bộ sách này đã được đưa vào quyển 1. 

 

Hiệp Hội FIAT tái bản vài mùa Giáng Sinh năm năm 2001

D / 2001 / 7273 / 5

ISBN 90 75410 15-8

© Éditions de l’Association FIAT

Kardinaal Sterckxlaan,29

B- 1860 Oppem-Meise Belgique

                                                     *******

* Định Hướng Tùng Thư xuất bản lần đầu năm 2005 bằng việt ngữ với giấy phép của Hiệp Hội FIAT

* Nguyễn Đăng Trúc chuyển dịch ra Việt ngữ

* Nguyễn Chính Kết  đọc lại

 

ISBN 2-912554-38-1

© Định Hướng Tùng Thư

13 g rue de l’ILL

67116 Reichstett, France 

 

 

Mục lục 

Quyển III 

Các Tài liệu ở Malines số 3

 

 

Phần 1

 

Canh tân trong Chúa Thánh Thần

và phục vụ con người

Dẫn nhập

 

1.      Hai lối tiếp cận

2.      Khác biệt và căng thẳng

3.      Bổ sung cần thiết

 

Chương I

 

ĐỐI DIỆN VỚI CHÚA

 

Dom Helder Câmara

1.      Thiên Chúa Đấng tạo dựng

2.      Chúa mặc khải đường lối cứu độ của Ngài

3.      Thiên Chúa Đấng nhập thể

4.      Cầu nguyện mở lối tiếp xúc với Chúa

 

Hồng Y Suenens

  1. Kitô giáo, đó chính là Chúa Giêsu Kitô

  2. Nét đặc loại của Kitô giáo

  3. Kitô giáo mẫu mực

  4. Đối với tôi, sống là Chúa Giêsu Kitô

  5. Yêu thương với trái tim của Chúa Kitô

 

Chương II

 

Phục vụ con người

 

Hồng Y Suenens

1.      Kitô hữu và các mối liên đới nhân loại

2.      Rao truyền Phúc Âm và nhân bản hóa

3.      Tội quên sót

4.      Thế giới khác và thế giới cần đổ thay

5.      Chúa Thánh Thần và dấn thân xã hộiø

6.      Chúa Thánh Thần và các đoàn sủng

7.      Hoa trái của Chúa Thánh Thần

8.      Nỗi khốn cùng của trần thế nhìn từ ánh sáng của Thánh Thần

 

Dom Helder Câmara

1.      Kitô hữu, người anh em của mọi người

2.      Thấy được thế giới trước mắt chúng ta

3.      Phán đoán với tâm hồn người kitô hữu

4.      Hành động

5.      Một tia hy vọng: các cộng đoàn cơ sở

6.      Những trách vụ của chúng ta

7.      Những nhà giáo dục tôn giáo

8.      Các nữ tu, các nhà giáo

9.      Giới truyền thông đại chúng

10. Kết hợp các nỗ lực

11. Mời gọi kitô hữu hãy can cường

12. Nói vắn tắt

13. Tiếng nói của giới không có được tiếng nói

14. Sứ điệp Puebla

 

Chương III

 

Những tông đồ của Chúa Kitô

 

Hồng Y Suenens

1.      Làm tông đồ bằng lời nói

‘ Thế giới chưa sẳn sàng lắng nghe’ – ‘Phải tôn trọng lương tâm con người’

2.      Làm tông đồ bằng chính cuộc sống của mình

3.      Làm tông đồ qua cuộc sống cộng đoàn

4.      Những thắc mắc về sinh hoạt tông đồ ngày hôm nay

 

Dom Helder Câmara

‘Những anh chị em canh tân đoàn sủng của tôi’

 

Chương IV

 

Giữa đời

 

Hồng Y Suenens

  1. Đức tin và những cấu trúc bao quát

  2. Sự hiện diện và tiếng nói của Giáo hội

  3. Thần học và ơn cứu độ giải phóng

Không đồng hóa, cũng không tách biệt – Giải phóng, một tiến trình toàn bích – Sứ điệp của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng – Thánh Thần canh tân khuôn mặt của trái đất – “Lạy Chúa xin gửi Thánh Thần đến để tác tạo mọi sự và canh tân khuôn mặt của trái đất ”Tác giả Nguyễn Đăng Trúc, Gs. (nguyên tác, HY L. J. Suenens)
   dunglac@gmail.com