Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Theo Chủ Đề
  Văn Hóa Biên Khảo
  Văn Học Nghệ Thuật
  Tâm Linh Tôn Giáo
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
TÔNG HUẤN LỜI CHÚA CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Vũ Văn An

Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa” dựa vào các khuyến cáo của Cuộc Họp Thường Lệ Lần Thứ Mười Hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vatican trong các ngày 5-26 tháng Mười năm 2008, năm kính Thánh Phaolô. Chủ đề của cuộc họp đó là “Lời Chúa trong Đời Sống và Sứ Mệnh của Giáo Hội”. Đây là một tông huấn quan trọng của Đức Bênêđíctô XVI, khiến Đức Tổng Giám Mục Nikola Eterovíc, Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng gọi ngài là “Giáo Hoàng của Lời Chúa” (Zenit, 12/11/2010). Thuật ngữ này quả không ngoa, vì hẳn ai cũng rõ: ngài vốn là chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, một Ủy Ban từng cho công bố một tài liệu quan trọng về việc giải thích Thánh Kinh trong Giáo Hội Công Giáo vào năm 1993. Tài liệu thông sáng này không những được các giới trong Giáo Hội chào đón, mà còn được nhiều học giả bên ngoài Giáo Hội hoan nghênh (xem The Interpretation of The Bible In The Church, edited by J.L. Houlen, SCM Press Limited, London, 1995). Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển nó sang tiếng Việt.

MỤC LỤC CHI TIẾT

Tông Huấn "Lời Chúa" của Đức Bênêđictô XVI

NHẬP ĐỀ
- Để niềm vui của chúng ta nên trọn
- Từ Hiến Chế “Lời Chúa” tới Thượng Hội Đồng về Lời Chúa
- Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Chúa
- Tự ngôn trong Tin Mừng Thánh Gioan làm kim chỉ nam

PHẦN MỘT: LỜI CHÚA
+ Thiên Chúa lên tiếng
-Thiên Chúa trong đối thoại
- Loại suy lời Thiên Chúa
- Chiều kích vũ trụ của lời
+ Việc tạo dựng con người
- Chủ nghĩa hiện thực về lời
- Kitô học bằng lời
- Chiều kích cánh chung của lời Thiên Chúa
- Lời Chúa và Chúa Thánh Thần
- Thánh Truyền và Thánh Kinh
- Sách Thánh, sự linh hứng và sự thật
- Thiên Chúa Ngôi Cha, suối và nguồn của lời
+ Đáp ứng Vị Thiên Chúa đang nói với ta
- Ta được mời gọi bước vào giao ước với Thiên Chúa
- Thiên Chúa nghe ta và trả lời các vấn nạn của ta
- Đối thoại với Thiên Chúa bằng chính lời của Người
- Lời Chúa và đức tin
- Tội lỗi là khước từ không nghe lời Chúa
- Đức Maria, “Mẹ Lời Chúa” và “Mẹ đức tin”
+ Việc giải thích Thánh Kinh trong Giáo Hội
- Giáo Hội là khung cảnh đệ nhất của khoa chú giải Thánh Kinh
- "Linh hồn của thần học thánh"
- Khai triển việc nghiên cứu Thánh Kinh và huấn quyền của Giáo Hội
- Việc giải thích Thánh Kinh theo Công Đồng: một chỉ thị cần lãnh nhận
- Sự nguy hiểm của chủ nghĩa nhị nguyên và khoa chú giải bị thế tục hóa
- Đức tin và lý trí trong việc tiếp cận Thánh Kinh
- Nghĩa chiểu tự và nghĩa thiêng liêng
- Cần phải vượt quá “chữ viết”
- Tính thống nhất nội tại của Thánh Kinh
- Mối tương quan giữa Tân Ước và Cựu Ước
- Những đoạn “tối” của Thánh Kinh
- Kitô hữu, người Do Thái Giáo và Sách Thánh
- Giải thích Sách Thánh một cách cực đoan
- Đối thoại giữa các mục tử, thần học gia và nhà chú giải
- Thánh Kinh và việc đại kết
- Các hậu quả đối với việc nghiên cứu thần học
- Các thánh và việc giải thích Thánh Kinh

PHẦN HAI: LỜI TRONG GIÁO HỘI
+ Lời Chúa và Giáo Hội
- Giáo Hội lãnh nhận lời
- Sự hiện diện liên tiếp của Chúa Kitô trong đời sống Giáo Hội
+ Phụng vụ, khung cảnh tuyệt vời của Lời Thiên Chúa
- Lời Thiên Chúa trong phụng vụ thánh
- Sách Thánh và các bí tích
- Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể
- Tính bí tích của lời Chúa
- Sách Thánh và Sách Các Bài Đọc
- Việc công bố lời Chúa và thừa tác vụ đọc sách
- Tầm quan trọng của bài giảng lễ
- Sự thích đáng của một cuốn Hướng Dẫn Giảng Lễ
- Lời Chúa, Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân
- Lời Chúa và Phụng Vụ Các Giờ Kinh
- Lời Chúa và Sách Phép Lành
- Các gợi ý và đề nghị thực tiễn để cổ vũ việc tham gia trọn vẹn hơn vào phụng vụ
+ Lời Chúa trong Đời Sống Giáo Hội
- Gặp gỡ lời Chúa trong Sách Thánh
- Để Thánh Kinh linh hứng hoạt động mục vụ
- Chiều kích Thánh Kinh của giáo lý
- Việc huấn luyện các Kitô hữu về Thánh Kinh
- Sách Thánh trong các cuộc tụ họp đông đảo của Giáo Hội
- Lời Chúa và ơn gọi

PHẦN BA: LỜI CHÚA CHO THẾ GIỚI (VERBUM MUNDO)
+ Sứ Mệnh của Giáo Hội: Công Bố Lời Chúa cho Thế Giới
- Lời Chúa đến từ Chúa Cha và trở về cùng Chúa Cha
- Công bố cho thế giới “Lời” của hy vọng
- Lời Chúa là nguồn suối sứ mệnh của Giáo Hội
- Lời Chúa và Nước Chúa
- Mọi người đã rửa tội đều có trách nhiệm đối với việc công bố này
- Sự cần thiết của truyền giáo ( "missio ad gentes")
- Việc công bố và việc tân phúc âm hóa
- Lời Chúa và chứng nhân Kitô hữu

+ Lời Chúa và Việc Dấn Thân Vào Thế Giới
- Phục vụ Chúa Giêsu trong “những anh em nhỏ bé nhất” (Mt 25:40)
- Lời Chúa và cam kết phục vụ công lý trong xã hội
- Công bố lời Chúa, hòa giải và hòa bình giữa các dân tộc
- Lời Chúa và đức ái thực tiễn
- Việc công bố lời Chúa và giới trẻ
- Việc công bố lời Chúa và di dân
- Việc công bố lời Chúa và đau khổ
- Việc công bố lời Chúa và người nghèo
- Việc công bố lời Chúa và việc bảo vệ sáng thế
+ Lời Chúa và Văn Hóa
- Giá trị của văn hóa đối với đời sống nhân loại
- Thánh Kinh, qui tắc vĩ đại cho các nền văn hóa
- Nhận thức Thánh Kinh trong các trường học và đại học
- Sách Thánh trong các phát biểu nghệ thuật
- Lời Chúa và các phương tiện truyền thông xã hội
- Sách Thánh và hội nhập văn hóa
- Phiên Dịch Thánh Kinh và làm nó được nhiều người sử dụng hơn
- Lời Chúa vượt trên mọi giới hạn văn hóa
+ Lời Chúa và đối thoại liên tôn
- Giá trị của đối thoại liên tôn
- Đối thoại giữa Kitô hữu và người Hồi Giáo
- Đối thoại với các tôn giáo khác
- Đối thoại và tự do tôn giáo

KẾT LUẬN
- Lời dứt khoát của Thiên Chúa
- Tân phúc âm hóa và một lối nghe mới
- Lời Chúa và niềm vui
- "Mater Verbi et Mater laetitiae" (Mẹ của Lời và Mẹ của niềm vui

 


 Tác giả Vũ Văn An (dịch)
   dunglac@gmail.com