Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Theo Chủ Đề
  Văn Hóa Biên Khảo
  Văn Học Nghệ Thuật
  Tâm Linh Tôn Giáo
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
HIẾU KÍNH TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT THEO CÔNG GIÁO (QUA NGHIÊN CỨU HAI GIÁO XỨ CÔNG GIÁO TẠI KHÁNH HOÀ)

Tác giả: CAO KỲ HƯƠNG
***

Mạng Lưới Dũng Lạc
Trân trọng giới thiệu cùng độc giả bốn phương:
Luận Văn : Hiếu Kính Tổ Tiên của Người Việt theo Công Giáo
(Qua nghiên cứu hai Giáo Xứ Công Giáo tại Khánh Hoà)
của Thạc sĩ Cao Kỳ Hương.

Mục Lục
MỤC LỤC 
MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I : TRUYỀN THỐNG HIẾU KÍNH TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CÔNG GIÁO
§1.1.Truyền Thống Hiếu Kính Tổ Tiên Của Người Việt
+1.1.1. Trong dân gian, qua ca dao, tục ngữ, cổ tích, hương ước
+ 1.1.2. Theo luật Hồng Đức
+ 1.1.3. Theo Thọ Mai gia lễ
+1.1.4. Theo ký sự các nhà truyền đạo người nước ngoài
§1.2. Những Ảnh Hưởng Hiếu Kính Tổ Tiên Của Công Giáo
+ 1.2.1. Hiếu kính tổ tiên trong Kinh Thánh
+ 1.2.2. Hiếu kính với tổ tiên trong Giáo huấn (Thánh lễ, Giáo lý, Kinh nguyện, Nghi lễ)
+ 1.2.3. Giáo lý Công giáo về chết, linh hồn, các thánh thông công
+ 1.2.4.Cuộc tranh luận nghi lễ Trung Hoa và hệ quả đối với Việt Nam
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT TỤC HIẾU KÍNH TỔ TIÊN TẠI HAI GIÁO XỨ Ở KHÁNH HÒA
§2.1. Khái Quát Về Hai Giáo Xứ Ở Khánh Hòa
+ 2.1.1. Giáo xứ Bắc Thành
+ 2.1.2. Giáo xứ Chợ Mới
§2.2. Tục Hiếu Kính Tổ Tiên Ở Hai Giáo Xứ
+ 2.2.1.Những nét chung
+ 2.2.2.Những sắc thái riêng
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA TỤC HIẾU KÍNH TỔ TIÊN Ở HAI GIÁO XỨ DƯỚI TÁC ĐỘNG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI
§3.1.Những Biến Đổi
+ 3.1.1.Trong tục hiếu kính ông bà cha mẹ khi còn sống
+ 3.1.2.Trong tục hiếu kính tổ tiên khi đã mất
§3.2.Nguyên Nhân Chính
+ 3.2.1.Thay đổi quan điểm nhờ Vatican II
+ 3.2.2.Thay đổi cách hiểu về hiếu đạo
+ 3.2.3.Tác động của tòan cầu hóa và kinh tế thị trường
+ 3.2.4.Công nghiệp và khoa học kỹ thuật phát triển
§3.3.Đánh Giá Về Sự Biến Đổi
+ 3.3.1.Những giá trị tích cực
+ 3.3.2.Những yếu tố tiêu cực
TIỂU KẾT
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
MỤC LỤC PHỤ LỤC 
BẠT

Những góp ý xin gởi về email: ckyhuong53@yahoo.comTác giả: Cao Kỳ Hương
   dunglac@gmail.com