Phút tĩnh lặng bước vào phòng ảnh nghệ thuật và chiêm/niệm/thiền  
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Phòng Ảnh
Meditation Room
Click vào hình để xem lớn hơn.
Ban Biên Tập
Nguyễn Đức Cung cungtram@aol.com
Nguyễn Ngọc Danh ngocdanh43@yahoo.com
LM. Trần Cao Tường andytuong@yahoo.com
Phòng Ảnh - Photo Gallery
Cao Tường
Diệp Hải Dung
Nguyễn Đức Cung
Nguyễn Ngọc Danh
Sen K
Tâm Duy, Lm
Gởi Hình Góp Mặt

- Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền mong đón nhận được những tác phẩm góp mặt trong cùng chiều hướng. Xin gửi file Hình (chiều cao khoàng 600 pixels) với lời chú giải ngắn gọn bằng một câu niệm, mấy câu thơ, hay đôi dòng nói lên tâm tình và cảm hứng qua tấm ảnh đó, và gửi về email trên .

- Ban biên tập trong vài trường hơp có thể phải sửa lại đề tài hình, hoặc lời Niệm gửi về cho phù hợp với chủ trương và ý nghĩa của Trang Ảnh. - Để giữ đúng tiêu chuẩn về nghệ thuật, kỹ thuật và mục tiêu tinh thần của Trang ảnh là Chiêm/Niệm/Thiền, Ban Biên Tập xin được phép chỉ đăng những hình phù hợp với những tiêu chuẩn kể trên.

- Mọi trích dùng hình ảnh của trang ảnh phải có sự đồng ý của Ban Biên Tập.

 


TẶNG VẬT TÌNH YÊU - LOVE'S GIFT

For love's gift is shy, it never tells its name, it flits across the shade, spreading a shiver of joy along the dust. Overtake it or miss it for ever. But a gift that can be grasped is merely a frail flower, or a lamp with a flame that will flicker.

(Tagore, Lover's Gift #2)

Vì tặng vật tình yêu để lại thường bẽn lẽn thẹn thùng, chẳng bao giờ chịu nói tên mình. Âm thầm lướt qua bóng mát tặng vật rắc gieo nguồn vui khôn tả. Hãy cầm lấy kẻo mãi mãi tay không. Nhưng đừng quên, tặng vật trao tay chỉ là bông hoa mỏng yếu, ngọn đèn lung linh.

  (Tagore, Tặng Vật Tình Yêu #2)   dunglac@gmail.com